Eolas Faoin /Bád Farrantóireacht (About)

Tá bád farantóireacht Árainn Mhór ag cur seirbhís ar fáil idir Ailt an Chorráin agus Árainn Mhór le níos mó na tríocha bliain anuas. Tá teastas ón Roinn Suirbhé Mara ag na báid agus tá siad connaite go han-mhaith againn.

Ní ghlacann an turas ach cúig nóimead déag nó mar sin. Is féidir le paisinéirí na radharcanna áille a fheiceáil agus muid ag dul tríd cúpla oileán beag eile ar ár mbealach go hÁrainn. Feicimid rónta, éin agus deilfeanna go minic fósta.

Foireann (Staff)

Tá ár bhfoireann lán-chailithe agus bíonn siad i gconaí ag iarraidh a bheith ag cuidiú le custeimeirí, le cinnte a dhéanamh gur turas sábhailte, compórdach agus taitneamhach a bhíonn acu.

Ticéid

Is féidir na ticéid a cheannach anseo ar líne, san oifig ag cé Ailt an Chorráin, nó ar bord na báid. I rith an tsamhraidh, molaimid na ticéid a cheannach sula dtagann ú fhád linn. Is féidir linn glacadh le gach sort grúpa, loistín a fháil daoibh agus imeachtaí a éagrú ar an oiléan.

M.V RHUM

Seo í an príomh-bhád a bhíonn ag taisteal ó Ailt an Chorráin go hÁrainn Mhór. Is féidir léi sé duine is nócha a ghlacadh agus gach sort feichíl. Tá deiceanna taobh amuigh agus taobh istigh agus cuireann muid WIFI ar fáil soar in aisce.

M.V COLL

Is deirfúir an MV RHUM í an MV COLL agus is féidir léi sé phaisinéir is nócha a ghlacadh uirthí fósta. Oibríonn an bád seo idir Ailt an Chorráin agus Oiléan Thorraigh. Tá Oileán Thorraigh suite 14.5Km amach ón chósta. Is féidir an MV COLL a fháil ar cáirt agus tá sí in ann freastal a dhéanamh ar gach oileán ar chósta Dhún nan Gall.

Spiorad Loch Swilly

Bíonn bád farantóireacht an Swilly in usáud i rith an tSamhraidh idir Bun Chranncha agus Ráth an Mhuilinn. Is bád “roll-on-roll-off” í agus tá sí ceadaithe céad tríocha duine agus ocht gcarr déag a ghlacadh.

Custeimeirí le Riachtanais spesialta

Tá muid lán-sásta cuidiú a thabhairt do dhaoine le riachtannais speisialta chun an turas a dhéanamh chomh compordach agus chomh heasca agus is féidir linn. Cuir glaoch ar an oifig ar 0749542233.

Samhradh

Tá dhá bhád againn i rith an tSamhraidh, An MV RHUM agus an MV COLL. Fágann siad Ailt an Chorráin gach uair.

Ar fáil

Glacann muid le cárta taistil na hÉireann agus an chárta ‘Smart Pass’ ó Thuaisceart na hÉireann. Tá ár bhfoireann i gcónaí ansin chun an turas a dhéanamh chomh compordach agus chomh heasca agus is féidir linn. Is féidir na ticéid a cheannach anseo ar line, san oifig ag cé Ailt an Chorráin, nó ar bord na báid. Molann muid na ticéid a cheannach sula dtagann tú fhád leis an ché i rith an tSamhraidh mar go n-éiroíonn sé an-ghnóthach. Is féidir linn grupaí de gach short a thabhairt trasna agus loistín a chur ar fáil doibh fósta le linn bhur n-am ar an oiléan.

Caighdéan Ard

Tá Bád Farantóireacht Árainn Mhór ag rith le tríocha bliain anuas. Is príomh chomhlacht farrantóireahta í san iarthuaisceart. Tá muisd an-bhrodúil as an seirbhís profisiúnta ar ard-chaighdéan a chuireann muid ar fáil, le béim ar shábhailteacht.

Caillithe

Tá an fhoireann lán-cháilithe agus claíonn an chomhlacht le riachtanais arrachais mara agus riachtanais dleathach mara. Tá an fhoireann oillte go hiomlán i n-garchabhair agus in usáid an dífhibrileoir. Tá muid in ann feichlí de gach tomhais a ghlacadh agus glactar suas le sé phaisinéir is nócha ar an mbád. Ní ghlacann sé ach cúig nóimead déag le dul go hÁrainn. Tá cuid de na radharcanna ab fhearr i gCo. Dhún nan Gall le feiceáil ar an turas go hÁrainn.

Arranmore-Ferry-Booking-Office
Arranmore-Island

Welcome to Arranmore Ferry

Download Our App
×
BOOK NOW