Oileán Árainn Mhór

 1. Téigh ar thuras go Oiléan Árainn Mhór agus ceangal tú féin leis an 400 Oiléanach atá lonnaithe anseo go lán-aimseartha. Bain taitneamh as an oidhreacht agus an chultúr atá le fáil ar an oiléan. Baile ag Clann Uí Dhomhnaill fadó, tá coláiste Gaeilge ar an oiléan i rith an tSamhraidh a chuireann go mór le daonra an oiléan.
 2. Is í bád farantóireachta Árainn Mhór an príobhshéirbhís san Iarthuaisceart. Is í an chéad seirbhís farantóireachta a tháinig go hÁrainn Mhór. Cuireann muid seirbhís iontaofa laethúil ar súil dhá mhí déag den bhlian.
 3. Tá Oiléan Árainn Mhór suite trí mhíle amach ó hAilt an Chorráin. Is feidir dul chuig an oiléan ar bord ár mbád farantóireachta. Ní ghlacann an turas báid ach cúig nóiméad déag. Is féidir an lá a chaitheamh ag féachaint ar na radharcanna áille agus tú ag tiomáint nó ag súil ar fud na háite.
 4. Is áit bhreá shíochánta é Oiléan Árainn Mhór, áit ina dtógann rianta marcáilte ó na tránna gaineamheacha go aillte carraigeacha tú. Soláthraíonn siad seo cuid mhór radharcanna áille ón fharraige, na beanna, áirsí farraige agus a lán rudaí eile. Is féidir na sléibhte maorga a fheiceáil ó Ceann Ghlinne go Oiléan Thorraigh.
 5. Soláthraíonn an t-uisce soiléir timpeall an oiléan áiteanna iontacha le bheith ag tumadh agus ag slatiascaireacht mhara. Tá lochanna fíoruisce ar an oiléan agus faightear breac iontu sin fósta. Téigh i dteanghmháil lenár oifig chun Uimhir a fháil le haghaidh slatiascaireacht mhara.
 6. Téigh ar shiúlóid go teach an tSolais, stáisiún an garda cósta nó an post monatóireachta a bhí acu le linn an dara chogadh domhanda. Nó téigh go dtí an Leadhb Gharbh atá ar an taobh fhoscaithe den oiléan.
 7. Tháinig leictreachas go dtí an t-oileán i lar na caogaidí agus fíor uisce go dtí na tithe i 1973. Tháinig na líntí teileafóin go dtí an t-oiléan sna hochtoidí agus le deanaí rinneadh uasghrádú orthu le leathan-bhanda a thabhairt go dtí an oiléan.

Loistín (Accomodation)

Tá neart loistín eagsúla le fáil ar Oiléan Árainn Mhór a oireann do gach buiséad. Na bíodh imní oraibh ceist a chuir ar aon duine den fhoireann má tá aon eolas ag teastáil uaibh.

Bia agus Deoch (Food and Drink)

Tá a lán tithe taibhairne agus bialainn deasa ar an oiléan. Na bíodh imní oraibh ceist a chuir ar aon duine den foireann má tá aon eolas ag teastáil uaibh.

Seoladh agus Teagmháil. (Address and Contact)

Bád Farrantóireacht Árainn Mhór

Cé Ailt an Choráin

Ailt an Choráin

Co. Dún nan Gall

F94AP89

Fón: +353749542233

Rudaí le Déanamh. (Things to do)

Nithe spéise áitiúla Árainn Mhór

Tá rud éigin do gach duine ar Árainn Mhór!

Slariascaireacht Mhara

Is féidir bád a fháil ar cíos chun lá a chaitheamh ag slatiascaireacht agus tá neart iasc le fáil san uisce timpeall an oiléain.Éanbhreathnóireacht.

Is féidir lá a chaitheamh ag féachaint ar éin. Is féidir á lán éin eagsúla a fheiceáil ar an oileán i rith na bliana.

Dreapadóireacht

Is féidir le dreapadóirí dul i ngleic leis na beanna géara. Féach ar leathannach Facebook Unique Ascents.

Cóisir na gcearc agus na gcoileach

Tá tóir ar Oileán Árainn Mhór mar áit do chóisir na gcearc ‘s na gcoileach. Eagraíonn Bád Farantóireachta Árainn Mhór gach uile rud duit; taisteal, loistín, gníomhaíóchtaí agus bia. Cuir glaoch orainn ar 0749542233 agus eagróidh muid gach eile rud duit.

Róthair ar cíos

Ar mhaith leat na radharcanna áille a thabhairt isteach ar róthar? Is féidir linn cíos róthar a éagrú duit ar an oileán. Fósta, cuirimid fáillte roimh phaisinéirí agus a róthar ar bord ár mbád i gcónaí.

Veaineanna Champála

Tá muid sásta le rá go mbíonn muid ag taisteal go hÁrainn le veaineanna champála i gcónaí agus iad ag taisteal ar Shlí an Atlantigh Fhian. Cuir scairt ar ár oifig chun níos mó eolais a fháil.

Fánaíocht agus súil (Hiking and walking)

Tá bealaí siúil iontacha ar Árainn mhór agus tá comharthaí curtha in airde le Slí Árainn Mhór orthú, le tú a chur sa treo ceart.

Turas bád timpeall ar chósta Árainn Mhóir

Tá athas orainn ár gcéad turas báid a chuir ar siúl i mbliana (2019) amach go Teach an tSolais. Tá sé duine is nócha ceadaithe ar ár mbád (rud maith do ghrupaí móra). Tá na turais seo ag brách ar an aimsir, mar sin, téigh i dteagmháil lenár n-oifig le bhur dtoill.

Nascadh Foirne (team bonding)

Tá suim milltineach mó curtha ag daoine sa nascadh foirne. Is rud an-tábhachtach é seo san áit oibre. Tá muid in ann taisteal, gníomhaíocht nó turas bus, bia agus mas gá, loistín a chur ar fáil.

Níl thuas ach cuid de na pacaistí atá muid abalta éagrú. Mas rud é go bhfuil féichíl de short éigin agat, bí cinnte go dtéann tú i dteagmháil linn agus bheadh muid lán-sásta pacáiste a chuir le chéile daoibh.

Eolas Faoin /Bád Farrantóireacht (About)

Tá bád farantóireacht Árainn Mhór ag cur seirbhís ar fáil idir Ailt an Chorráin agus Árainn Mhór le níos mó na tríocha bliain anuas. Tá teastas ón Roinn Suirbhé Mara ag na báid agus tá siad connaite go han-mhaith againn.

Ní ghlacann an turas ach cúig nóimead déag nó mar sin. Is féidir le paisinéirí na radharcanna áille a fheiceáil agus muid ag dul tríd cúpla oileán beag eile ar ár mbealach go hÁrainn. Feicimid rónta, éin agus deilfeanna go minic fósta.

Foireann (Staff)

Tá ár bhfoireann lán-chailithe agus bíonn siad i gconaí ag iarraidh a bheith ag cuidiú le custeimeirí, le cinnte a dhéanamh gur turas sábhailte, compórdach agus taitneamhach a bhíonn acu.

 

Ticéid

Is féidir na ticéid a cheannach anseo ar líne, san oifig ag cé Ailt an Chorráin, nó ar bord na báid. I rith an tsamhraidh, molaimid na ticéid a cheannach sula dtagann ú fhád linn. Is féidir linn glacadh le gach sort grúpa, loistín a fháil daoibh agus imeachtaí a éagrú ar an oiléan.

M.V RHUM

Seo í an príomh-bhád a bhíonn ag taisteal ó Ailt an Chorráin go hÁrainn Mhór. Is féidir léi sé duine is nócha a ghlacadh agus gach sort feichíl. Tá deiceanna taobh amuigh agus taobh istigh agus cuireann muid WIFI ar fáil soar in aisce.

M.V COLL

Is deirfúir an MV RHUM í an MV COLL agus is féidir léi sé phaisinéir is nócha a ghlacadh uirthí fósta. Oibríonn an bád seo idir Ailt an Chorráin agus Oiléan Thorraigh. Tá Oileán Thorraigh suite 14.5Km amach ón chósta. Is féidir an MV COLL a fháil ar cáirt agus tá sí in ann freastal a dhéanamh ar gach oileán ar chósta Dhún nan Gall.

Spiorad Loch Swilly

Bíonn bád farantóireacht an Swilly in usáud i rith an tSamhraidh idir Bun Chranncha agus Ráth an Mhuilinn. Is bád “roll-on-roll-off” í agus tá sí ceadaithe céad tríocha duine agus ocht gcarr déag a ghlacadh.

Custeimeirí le Riachtanais spesialta

Tá muid lán-sásta cuidiú a thabhairt do dhaoine le riachtannais speisialta chun an turas a dhéanamh chomh compordach agus chomh heasca agus is féidir linn. Cuir glaoch ar an oifig ar 0749542233.

Samhradh

Tá dhá bhád againn i rith an tSamhraidh, An MV RHUM agus an MV COLL. Fágann siad Ailt an Chorráin gach uair.

Ar fáil

Glacann muid le cárta taistil na hÉireann agus an chárta ‘Smart Pass’ ó Thuaisceart na hÉireann. Tá ár bhfoireann i gcónaí ansin chun an turas a dhéanamh chomh compordach agus chomh heasca agus is féidir linn. Is féidir na ticéid a cheannach anseo ar line, san oifig ag cé Ailt an Chorráin, nó ar bord na báid. Molann muid na ticéid a cheannach sula dtagann tú fhád leis an ché i rith an tSamhraidh mar go n-éiroíonn sé an-ghnóthach. Is féidir linn grupaí de gach short a thabhairt trasna agus loistín a chur ar fáil doibh fósta le linn bhur n-am ar an oiléan.

Caighdéan Ard

Tá Bád Farantóireacht Árainn Mhór ag rith le tríocha bliain anuas. Is príomh chomhlacht farrantóireahta í san iarthuaisceart. Tá muisd an-bhrodúil as an seirbhís profisiúnta ar ard-chaighdéan a chuireann muid ar fáil, le béim ar shábhailteacht.

Caillithe

Tá an fhoireann lán-cháilithe agus claíonn an chomhlacht le riachtanais arrachais mara agus riachtanais dleathach mara. Tá an fhoireann oillte go hiomlán i n-garchabhair agus in usáid an dífhibrileoir. Tá muid in ann feichlí de gach tomhais a ghlacadh agus glactar suas le sé phaisinéir is nócha ar an mbád. Ní ghlacann sé ach cúig nóimead déag le dul go hÁrainn. Tá cuid de na radharcanna ab fhearr i gCo. Dhún nan Gall le feiceáil ar an turas go hÁrainn.

FAQ’s

 1. Ca fhád a mhaireann an turas báid?

Glacann an turas thart ar fiche nóimead.

 1. An bhfuil cead ainmhithe a bheith ar an mbád?

Tá cead ag ainmhithe taisteal gan costas. Tá cead acu a bheith taobh amuigh i rith an turas, ach caithfidh téad a bheith orth u an t-am ar fád.

 1. Cá háit a fhágann mé mo charr in Ailt an Chorráin?

Tá carrchlós soar in aisce in Ailt an Chorráin sula dtagann tú fhád leis an cé.

 1. An féidir liom mo róthar a thabhairt ar an mbád?

Is féidir- níl aon chostas sa bhreis ar róthar.

 1. An nGlacann tú le cárta taistil soar in aisce.

Glacann muid le cárta taistil Éireannach agus ‘Smart Pass’ ó Thuaisceart na hÉireann.

 1. Ca fhád ar chóir do phaisinéirí a bheith ag an cé roimh ré?

Ba chóir bheith ann cúig nóiméad roimh an turas.

 1. An bhfuil tacaíoch ar fáil do dhaoine le soghluaisteacht laghdaithe agus riachtanais speisialta?

Tá. Tugaimid tacaíocht ar bith gur féidir linn chun ár seirbhís a dhéanamh chom compordach agus comh héasca agus is féidir.

 1. Conas is féidir áit a chur in áirithe?

Is féidir d’áit a chuir in áirithe ar line, inár oifig nó ar an teileafón.

Chun d’áit a chuir in áirithe, cliceáil an cnáipe “Book Now” agus lean ar aghaidh mar sin. Nó, is féidir leat glaoch a chur ar ár oifig ag 0749542233.

 1. An féidir liom tobac a chaitheamh ar bord?

Níl céad tobad a chaitheamh ar an mbád.

 1. Cén saghas feithilcí an féidir dul ar an mbád?
 2. Tá muid in ann feithiclí de gach saghas a ghlacadh. Déan cinnte go n-insíonn sibh dúinn go díreach cad atá leat, agus cuirfidh muid go leor spás ar leathtaobh. Caithfear gluaisróthair a bheith ceangailte go sabháilte i gcónaí.
 3. An bhfuil WIFI ar an mbád?

Tá muid sásta ará go bhfuil seirbhís WIFI soar in aisce ar an mbád.

 1. Cad a tharlaíonn má chuirtear an bád ar ceall?

Déanann muid achan iarracht seirbhís rialta a chur ar fáil, ach uaireannta nuair atá an fharraige stoirmiúil, caithfidh muid an bád a chuir ar ceall. Tugaimid rogha duit d‘am a athrú nó d’airgead a fháil ar ais.

 1. Conas is féidir an táille a íoc?

Is féidir an táille a íoc le hAirgead crua nó le cárta creidmheasa san Oifig in Ailt an Chorráin.

 1. An féidir liom fanacht sa charr agus mé ag dul trasna?

Ní féidir. Tá rialacha curtha i bhfeidhm ag an rialtas nach ligean cead duit fanacht sa charr. Is féidir seasamh taobh amuigh nó suigh taobh istigh.

 1. An bhfuil deic taobh amuigh?

Tá, is féidir leat suigh taobh amuigh agus féachaint ar na radharcanna áille le linn an turas ghearr.  Is minic a fhéiceann tú rónta, éin agus deilfeanna ag snámh in aice leis an bhád.

 1. An bhfuil iascainí ar bith do chusteiméirí rialto?

Is féidir dul i dteagmháil leis an oifig chun iascainí a phlé.

 1. Ca fhád ar chóir duit caitheamh ar an oiléan?

Molann muid thart ar trí uaire a chaitheamh chun an oiléan galánta seo a fheiceáil.