Gaeilge ar oileán Árainn Mhór

Liostálfaimid sonraí faoi shaol na n-oileán i nGaeilge ar an leathanach seo.
Is í an Ghaeilge an teanga labhartha ar an oileán Árainn Mhór.